Pirkimo sąlygos ir grąžinimas

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. šios prekių pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato pirkėjo ir pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui renkantis, užsakant ir įsigyjant prekes el. Parduotuvėje . Vartotojai, prisijungę prie šio tinklalapio, patvirtina, kad sutinka su parduotuvės sąlygomis.
1.2. ši parduotuvė yra mažmeninės prekybos elektroninė parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio, laisvalaikio, verslo ar profesijos poreikiams tenkinti.

1.3. šioje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas uab "intelus" (toliau - "pardavėjas").

1.4. Pirkėju laikomas bet kuris asmuo, besirenkantis, užsisakantis ir / arba perkantis prekes parduotuvėje.

1.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba užsisakydamas prekes parduotuvėje , besąlygiškai patvirtina, kad sutinka su šios parduotuvės taisyklėmis, taip pat garantuoja, kad turi teisę pirkti prekes šioje parduotuvėje.

1.6. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis (toliau - "sutartis") tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas šioje el. Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „patvirtinti užsakymą" (žr. 5 punktą „prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai").

1.7. Jeigu pirkėjas nėra susipažinęs ir / arba nesutinka su šios parduotuvės taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jam nesuteikiama galimybė užsisakyti prekių šioje parduotuvėje. Jeigu pirkėjas patvirtina užsakymą, laikoma kad jis susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis šios parduotuvės taisyklėmis.

1.8. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp pirkėjo ir pardavėjo, yra saugoma el. Parduotuvėje .

1.9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. Parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo momentu. Rekomenduojama pirkėjui susipažinti su taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei pirkėjas visiškai arba iš dalies nesusipažino su taisyklėmis.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo naudojimąsi šios parduotuvės paslaugoms arba panaikinti pirkėjo registraciją, jeigu pirkėjas pažeidžia šios parduotuvės taisykles, bando pakenkti parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.11. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. Y. Minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas pirkėjo užsakymas.

1.12. Pardavėjas turi teisę nustatyti papildomas pirkimo sąlygas su "akcijos" ženklu parduodamoms prekėms;

1.13. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo;

1.14. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pvm;

1.15. į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos. Pristatymo kaina priklauso nuo pirkimo metu pasirinkto pristatymo metodo.

2. Registracija ir asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti ir įsigyti prekes šioje parduotuvėje pirkėjas gali:

2.1.1. Užsiregistruodamas šioje parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. Nesiregistruodamas šioje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. Pašto adresą. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad pirkėjas nurodė neteisingus ir / arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas, užsiregistravęs šioje parduotuvėje, turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti bei papildyti registracijos duomenis arba panaikinti savo registraciją.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už visus veiksmus (duomenų suteikimą, prekių užsakymų pateikimą, vartotojo komentarus ir lt. ), kurie atliekami šioje parduotuvėje prisijungus pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jeigu šios parduotuvės pasaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs pirkėjo registracijos duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją el. Laišku, paštu, telefonu.

2.6. Patvirtindamas šias taisykles pirkėjas sutinka, jog pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų renkami, kaupiami, sisteminami, naudojami ir tvarkomi pardavėjo užsakymo vykdymo, klientų aptarnavimo, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.7. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais pardavėjas tarpininkauja vykdant šios parduotuvės administravimą, prekių pristatymą, klientų aptarnavimą ir / arba kitas su pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minimus partnerius arba, kai lietuvos respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

2.8. Pirkėjas, nenorėdamas gauti pardavėjo reklaminių pasiūlymų, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, pardavėjas nenaudos pirkėjo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais ir nesiųs pirkėjui reklaminių ir komercinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini pirkėjo pateiktų užsakymų vykdymo tikslais.

2.9. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų lietuvos respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų apsaugą ir tvarkymą.

2.10. Pirkėjo pateikti asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus saugomi ne ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo paskutinės prekių išsiuntimo datos. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų.

3. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

3.1. El. Parduotuvėje pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

3.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai pirkėjas paspaudžia mygtuką „patvirtinti užsakymą", o gavęs užsakymą pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką pirkėjo nurodytu el. Paštu. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, o pardavėjas įsipareigoja išsiųsti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.

3.3. Prekių kainos el. Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojančius mokesčius. Prekės pirkėjui parduodamos kainomis, kurios galioja šioje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. Bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant pirkėjo naudojama el. Bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. Bankininkystės sutartį su vienu iš bankų. Pinigus pirkėjas perveda į el. Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. Bankininkystės sistemoje. Jei pasirinkote šį atsiskaitymo būdą, tuomet:

3.4.1.1. Užpildykite užsakymą ir užsakymo žingsnyje "mokėjimo būdas" pasirinkite savo banką;

3.4.1.2. ši parduotuvė nukreips jus į pasirinkto banko puslapį ir perduos elektroninės bankininkystės sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti;

3.4.1.3. Elektroninės bankininkystės puslapyje prisijunkite įprastu būdu ir sistema jau bus jums suformavusi mokėjimą už išsirinktas prekes. Jums beliks tik patvirtinti mokėjimą.

3.4.1.4. Patvirtinus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o jūs vėl sugrįšite į parduotuvės puslapį. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio, o grįžtant į šią parduotuvę neperduodami.

3.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. Parduotuvės banko sąskaitą. Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimo paskirties laukelyje reikia būtinai nurodyti užsakymo numerį.

įmonės rekvizitai:

gavėjas: uab "intelus"

a/s: lt23 7300 0101 4461 4032

bankas: ab swedbank

įmonės kodas: 304109039

mokėjimo paskirtis: nurodykite užsakymo numerį

įmokos kodas: nurodykite užsakymo numerį

3.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas įvykdytu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant galiojantį pvm mokestį.

3.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nesumoka už prekes per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo momento.

3.7. Pvm sąskaitą - faktūrą pardavėjas išrašo ir pateikia pirkėjui kartu su siunčiamomis prekėmis, arba persiunčia el. Paštu, kartu su užsakymo patvirtinimu.

4. Prekių pristatymas.

4.1. šioje parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos tik lietuvos respublikos teritorijoje.

4.2. Prekes pristato pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) į pirkėjo nurodytą omnivos paštomatą.

4.3. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prašome nurodyti asmens duomenis tiksliai ir tvarkingai - iš didžiųjų raidžių, su lietuviškais rašmenimis, skyrybos ženklais reikiamose vietose, teisingais trumpiniais - g. / raj. Ir t. T.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas turi teisę išduoti prekes bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam asmeniui, o pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.5. Pardavėjas pristato pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

4.6. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių (pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt. ), pakartotinai prekės pirkėjui nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą). Tokiu atveju pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį.

5. Prekių kokybės, garantijos.

5.1. Kiekvienos el. Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas ir keitimas.

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ir kitą reikalaujamą informaciją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal lr įstatymus (pvz. , kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. Informaciją všį „vartotojų centras" tinklalapyje http: //www. Vartotojucentras. Lt/istatymas. Php? Id=1038). Kilus klausimams dėl prekės gražinimo prašome kreiptis el. Paštu adresu arba nurodytu telefono numeriu.

6.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ir kitą reikalaujamą informaciją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos - tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška.

6.2. Pateikęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos, savo lėšomis išsiųsti grąžinamas prekes (jeigu jos buvo pristatytos) pardavėjui gavėjo adresu kartu su prekės pirkimą-pardavimą patvirtinančiu dokumentu, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastimi įvardinti sutarties atsisakymą.

6.3. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis lr ūkio ministro 2001 m. Birželio 29 d. įsakymu nr. 217 „dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal lr įstatymus (pvz. , kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. Informaciją všį „vartotojų centras" tinklalapyjehttp: //www. Vartotojucentras. Lt/istatymas. Php? Id=1038, „ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai" 18 punktą. ).

6.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos savo lėšomis išsiųsti grąžinamas prekes pardavėjui gavėjo adresu, informuodamas pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis savo sąskaita.

6.6. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. ) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

6.8. Tuo atveju, kai pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, pirkėjui grąžinama sumokėta už prekę suma, išskaičiavus prekės pakavimo ir pristatymo kaštus.

6.9. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumento, prekė nekeičiama ir pinigai negrąžinami.

6.10. Prekių, kurios pažymėtos akcijos ženklu, pirkėjas gali įsigyti ne daugiau, kaip penkis vienetus ir tik asmeniniam vartojimui.

6.11. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo pakeisti akcijų sąlygas ar jas panaikinti.

7. Rinkodara ir informacija.

7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. Parduotuvėje įvairias akcijas.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. Y. Nuo jų atlikimo momento.

7.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo el. Parduotuvės skyriuje „kontaktai" nurodytais telefonais ir el. Pašto adresais.

7.5. Pardavėjas neatsako jei pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. šios taisyklės sudarytos vadovaujantis lr įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami lr įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Jei pardavėjo el. Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. Tinklalapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

*Atsiradus neaiškumams prašome kreiptis nurodytais kontaktais:

Tel.: +370 694 44942

El.p.: info@beautycismus.lt